Farní aktivity

Pastorační rada Ekonomická rada Výuka náboženství Ministranti Schola malá Schola velká Sbor Spolčo mladých Piškoti Poupátka Společenství manželů Živý růženec Farní zpravodaj Farní stránky Česká křesťanská akademie Animátoři mládeže Ostatní aktivity

Výuka náboženství šk. rok 2010/2011

Náboženství – křesťanská výchova je nepovinný předmět. Je součástí školní výuky i rozvrhu hodin. Do výuky náboženství mohou být přihlášeny děti od 1. do 9. třídy prostřednictvím písemné přihlášky.  

Vyučující  vede třídní knihu, kde je zapsána docházka do hodin a v pololetí a na závěr roku zapisuje známku z náboženství na vysvědčení. Pokud se dítě nemůže dostavit do hodiny, je třeba, aby jej rodiče písemně omluvili do žákovské knížky.  

Rozvrh hodin ve škole - prozatím je umístěn ve složce "aktuality"

Ročník Den Čas Místo

1.,2., 4., 5., 6.a 7.  roč.   katechetka   Hana Radoňová   mobil:  604 218 211               3., 8. a 9. roč.                 P. Ing. Mgr. Jindřich Peřina     mobil:  604 980 955  

Zajímavé odkazy

© 2008 Římskokatolická farnost Vizovice :: Designed by Javora .O. :: Code by T. B. :: Administrace: Jiří Slezák
Děkujeme za bezplatný hosting firmě ZLINUX
Počídadlo přístupů: