Aktuálně

Komunitní centrum

Cíl projektu: Zvýšení kvality dostupnosti sociální a registrované sociální služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a osoby se zdravotním postižením.
Služba pro širokou veřejnost - péče o rodiny

Článek ke stažení ve formátu PDF zde.

Zpracovávání veřejných údajů GDPR

Ke stažení ve formátu PDF zde.

Zahájení školního roku

V neděli 2.9. budeme při mši sv. v 9h. prosit za Boží ochranu a požehnání v novém školním roce. Také budou dětem požehnány aktovky. Proto si je v neděli nezapomeňte.

Rozvrh náboženství na šk. rok 2018/19

Ke stažení ve formátu PDF zde.

Přihláška do náboženství na šk. rok 2018/19

Ke stažení ve formátu PDF zde.

Přání Velikonoce 2018

Ve formátu JPG zde.

Farní zpravodaj na březen

Do složky Zpravodaj bylo vloženo nové číslo.

Rozpis bohoslužeb Velikonoce 2018

Ve formátu PDF zde.

Křížové cesty

Rozpis ve formátu PDF zde.

Děkanátní setkání modliteb matek

10.března 2018 od 14,30 na orlovně. Plakátek ve formátu PDF zde.

Stavebně historický průzkum interiéru děkanského kostela sv. Vavřince ve Vizovicích

Článek ke stažení ve formátu PDF zde.

Pozvánka na duchovní obnovu

Více informací naleznete zde.

Společenské centrum

Článek ke stažení ve formátu PDF zde.

Farní zpravodaj na Listopad

Do složky Zpravodaj bylo vloženo nové číslo.

Farní zpravodaj na Říjen

Do složky Zpravodaj bylo vloženo nové číslo.

Rozvrh náboženství pro šk. rok 2017/2018

Ke stažení ve formátu pdf zde.

Farní zpravodaj na Září

Do složky Zpravodaj bylo vloženo nové číslo.

Farní zpravodaj na ČERVENEC a SRPEN

Do složky Zpravodaj bylo vloženo nové číslo.

Program Noci kostelů 2017 v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích

Ke stažení ve formátu PDF zde.

Farní zpravodaj na ČERVEN

Do složky Zpravodaj bylo vloženo nové číslo.

Přihláška k svátosti biřmování

Ke stažení ve formátu PDF zde.

Pouť u Chladné studny 21.5.

Fotky najdete na tomto odkaze.

Přihláška do náboženství na šk. rok 2017/18

Ke stažení ve formátu PDF zde.

Farní zpravodaj na KVĚTEN

Do složky Zpravodaj bylo vloženo nové číslo.

Pozvánka na setkání dětí a mládeže děkanátu Vizovice

9.května proběhne ve Slušovicích setkání dětí z náboženství (více na plakátku) Odjezd bude 8,30 z autobusové zastávky na náměstí. Zpět přijedeme po 14h. Prosíme rodiče, aby děti přihlásili co nejdříve. Info: H.Radonová 604218211

Pozvánka na duchovní obnovu

Více informací naleznete zde.

Farní zpravodaj na DUBEN

Do složky Zpravodaj bylo vloženo nové číslo.

Farní zpravodaj na BŘEZEN

Do složky Zpravodaj bylo vloženo nové číslo.

Pozvánka na večer chval

Více informací naleznete zde.

Tříkrálová sbírka - koledníci

Milí rodiče a děti,

      blíží se opět tradiční Tříkrálová sbírka a v našem městě a katolické farnosti je již několik let dobrým zvykem, že se účastníme této akce v hojném počtu. Proto Vás i Vaše děti chceme požádat o spolupráci. Do jednotlivých skupinek koledníků budeme potřebovat zapojení většího počtu dětí. Prosíme vás tedy, abyste podpořili své děti v rozhodnutí účastnit se Tříkrálové sbírky, která proběhne v našem městě v sobotu

 7. ledna 2017. Sraz všech účastníků bude na faře v 7:30 hodin. Zde děti obdrží farní kostým (není třeba mít vlastní) a  korunu. Pak se všichni přesunou do kostela, kde se děti vyfotí a budou vysláni do ulic. Průměrná doba koledování jedné skupinky činí max. 3 hodiny. V pátek 6.ledna při bohoslužbě v 17,30 dostanou koledníci požehnání.

Z organizačních důvodů prosím nahlaste děti, které se letos zapojí do Tříkrálové sbírky, nejpozději do pátku 6. ledna 2017 koordinátorce sbírky v naší farnosti Haně Radoňové, mob. 604 218 211, email: hana.radonova@seznam.cz.

Za Vaši ochotu a pomoc Vám děkujem

Farnost Vizovice a Centrum pro rodinu Vizovice a Charita Zlín  

Farní zpravodaj na PROSINEC

Do složky "Zpravodaj" bylo vloženo nové číslo.

Farní zpravodaj na LISTOPAD

Do složky "Zpravodaj" bylo vloženo nové číslo.

Farní zpravodaj na ŘÍJEN

Do složky "Zpravodaj" bylo vloženo nové číslo.

Fotografie pouť 2016

online fotogalerie

Rozpis služeb ministrantů na měsíc Září

Zde naleznete rozpis služeb.

Rozvrh hodin náboženství na školní rok 2016/2017 zde.

Farní zpravodaj na ZÁŘÍ

Do složky "Zpravodaj" bylo vloženo nové číslo.

Přihláška do náboženství na školní rok 2016/2017

Přihlášku do náboženství si můžete stáhnout zde.

Letní farní tábor pro děti

Zveme všechny děti na letní farní tábor, který se uskuteční od 6. do 13. srpna na faře v Branné nedaleko Jeseníku. Pozvánku včetně přihlášky naleznete zde.

Noc kostelů 2016

V pátek 10. června se bude konat mezinárodní akce Noc kostelů. Do této akce se zapojil také náš kostel. Program v kostele sv. Vavřince a na dalších nejbližších místech naleznete zde. Všechny informace o této akci lze nalézt na tomto odkaze.

Rozpis služeb ministrantů na měsíc ČERVEN

Mladší ministranti zabezpečují službu u oltáře ve všedních dnech. Zde naleznete rozpis služeb.

Slavnost v Napajedlích

V pondělí 4. dubna jsme zváni na slavnost do Napajedel. Zvláštní autobus bude odjíždět v 16:00 hodin z náměstí. Cena 50,- Kč. Zapisujte se na papír pod věží kostela. V našem kostele v tento den bude mše svatá v 17:30. Pozvánku naleznete zde.

Přehled velikonočních bohoslužeb ve farnosti a v děkanátu Vizovice

Zde je kompletní přehled bohoslužeb v našem děkanátu o Velikonocích. Přehled o všech velikonočních bohoslužbách v naší arcidiecézi naleznete na tomto odkaze.

Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi

Zde naleznete rozpis příležitostí ke svátosti smíření ve farnosti Vizovice, Bratřejov a Jasenná.

Děkanátní setkání mládeže

V sobotu 19. března se uskuteční v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně děkanátní setkání mládeže děkanátu Vizovice a Zlín. Zahájení je v 8:30, předpokládaný konec v 16:00 hodin. Můžete se těšit na katecheze, mši svatou, zajímavé přednášky a hlavně na společný den mezi mladými. Více informací na plakátku. Příjezd a odjezd nebude hromadně zajišťován - vlak či autobus jede, stačí nehlédnout do jízdního řádu.

Postní duchovní obnova pro mládež

V sobotu 27. února se uskuteční na orlovně ve Vizovicích duchovní obnova pro mládež. Obnovu povede P. Karel Hořák, který mimo jiné působil jako jáhen na AG v Kroměříži. V současnosti je farářem v Hošťálkové a kaplanem pro mládež děkanátu Vsetín. Všechny informace včetně kontaktu pro přihlášení naleznete na plakátku.

Interděkanátní florbalový turnaj

V sobotu 20. února se uskuteční v tělocvičně ZŠ v Kašavě Interděkanátní florbalový turnaj. Všechny informace o turnaji včetně kontaktu pro přihlášení týmů naleznete na plakátku.

Hromniční pouť matek ve Šternberku

V sobotu 6. února se uskuteční ve Šternberku tradiční pouť matek. Na tuto pouť bude vypraven z našeho děkanátu autobus. Bude odjíždět z Vizovic v 6:45 hodin (náměstí). Cena za autobus je 200 Kč. Předpokládaný návrat zpět je v 16:00 hodin. Všechny další informace naleznete zde. Informace o dalších aktivitách ve farnosti Šternberk naleznete na jejich webu.

Dětský karneval

Orel jednota Vizovice srdečně zve všechny malé i velké na dětský karneval, který se uskuteční v sobotu 23. ledna od 15 hodin na orlovně ve Vizovicích. Dary do dětské tomboly můžete odevzdat do 21. ledna Alžbětě Doležalové. Plakátek naleznete zde.

Přednáška ČKA Vizovice

V pátek 15. ledna pořádá od 18:30 místní skupina České křesťanské akademie v sále vizovické orlovny přednášku bývalého diplomata Ing. Jiřího Schneidera s názvem „Uprchlíci, teroristé a my: máme čeho se bát?“. Plakátek naleznete zde.

Tříkrálový koncert v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích

Přijměte srdečné pozvání na Tříkrálový koncert, který se uskuteční v úterý 5. ledna 2016 v našem kostele. Při koncertu zazpívají sbory ČAMLÍCI a CARMINA BONA ze Zlína. Plakátek na koncert naleznete zde.

Farní Silvestr

Společenství mládeže a manželů srdečně zve všechny ve čtvrtek 31. prosince na orlovnu na zábavný večer, při kterém se rozloučíme se starým kalendářním rokem a přivítáme rok nový. Čas začátku a všechny další potřebné informace naleznete na tomto místě.

Bohoslužby o vánočních svátcích

Zde naleznete rozpis bohoslužeb celého děkanátu Vizovice.

Večer chval ve Zlíně

Každý měsíc pořádá studentská mládež RR49 ve Zlíně modlitební setkání Večer chval. Nejbližší setkání se uskuteční v úterý 15. prosince ve 20 hodin v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích ve Zlíně. Všechny informace naleznete zde.

Večer chval

V neděli 13. prosince se uskuteční od 18 do 19 hodin v našem kostele první VEČER CHVAL, který bude plně v podání naší farní chválové kapely. Pozvánku naleznete zde.

Adventní modlitba mládeže

V sobotu 12. prosince pořádají animátoři mládeže našeho děkanátu v kostele ve Všemině Adventní modlitbu. Všechny další informace naleznete na plakátku.

Duchovní obnova pro manžele

V sobotu 12. prosince pořádá CPR Vizovice na orlovně ve Vizovicích duchovní obnovu pro manžele. Můžou přijít manželé společně nebo i jednotlivě, začátek je v 9 hodin. Duchovní obnovu povede P. Emil Matušů, SDB ze Slušovic. Pro děti od rodičů nabízíme hlídání. Více na plakátku.

Taizé ve Zlíně

Křesťanská studentská organizace (RR49, o.s.) vás srdečně zve na modlitbu Taizé, která proběhne v pondělí 7. prosince od 19:45 v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Budeme naslouchat a modlit se k Bohu skrze meditativní zpěvy, čtení Bible, ticho a prosit za pokoj ve světě i v našich rodinách. Všechny informace naleznete zde.

Církevní silvestr na orlovně ve Vizovicích

V sobotu 28. listopadu pořádají animátoři mládeže našeho děkanátu na orlovně ve Vizovicích Církevní silvestr. Začátek je v 19 hodin, vstupné 50 Kč (s maskou) nebo 70 Kč (bez masky). Plakátek ke stažení naleznete zde.

Setkání schol děkanátu Vizovice

V sobotu 21. listopadu se uskuteční v kostele sv. Josefa v Lukově od 14 hodin setkání schol vizovického děkanátu. Setkání pořádají animátoři mládeže našeho děkanátu. Plakátek naleznete zde.

Večer chval ve Zlíně

Každý měsíc pořádá studentská mládež RR49 ve Zlíně modlitební setkání Večer chval. Nejbližší setkání se uskuteční v úterý 17. listopadu v 19:30 v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně. Všechny informace naleznete zde.

Děkanátní volejbalový turnaj

Animátoři mládeže našeho děkanátu pořádají v sobotu 19. září na hřišti u základní školy ve Štípě DĚKANÁTNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ. Všechny další informace naleznete na plakátku.

Večer chval ve Zlíně

První Večer chval ve školním roce 2015/2016 se zlínskou Chválovou kapelou se uskuteční v pátek 18. září od 21:00 hod., v rámci FESTIVALU POD VĚŽÍ. Místem setkání bude kostel Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích.

Festival pod věží

O víkendu 18. až 20. září proběhne ve Zlíně další ročník Festivalu pod věží. Všechny potřebné informace naleznete zde.

Rozvrh náboženství na školní rok 2015/2016

Výuka náboženství začne od pondělí 7. září. Rozvrh naleznete zde.

Přihláška do náboženství na školní rok 2015/2016

Přihlášku do náboženství si můžete stáhnout zde.

Orelská pouť na Svatém Hostýně

V sobotu 22. a v neděli 23. srpna se uskuteční na Svatém Hostýně tradiční Orelská pouť. Podrobnosti jsou na tomto odkaze.

UNITED 2015

Již 5. ročník multižánrového křesťanského festivalu UNITED se uskuteční ve dnech 20. až 22. srpna ve Vsetíně. Program je tvořen koncerty zahraničních i domácích hudebních skupin, divadelními představeními, filmy, semináři a ranními a večerními bohoslužbami. Na festivalu budou také prostory pro modlitby a během celého setkání poběží služba duchovního poradenství. Některé programy bude přenášet televize NOE. Všechny další informace naleznete zde.

Pouť ve Vizovicích

Všichni jste srdečně zváni na oslavu patrona našeho kostela, farnosti i města sv. Vavřince, která se uskuteční v neděli 9. srpna. Slavnostní mši svatou v 15 hodin bude slavit světící biskup českobudějovický Mons. Pavel Posád. Po jejím skončení se přesuneme na orelské hřiště, kde bude připravené občerstvení. Přijďte vytvořit společenství, kde budeme prosit o přímluvu sv. Vavřince a děkovat za dary, které nám Bůh štědře rozdává.

Akademický týden v Novém Městě nad Metují

25. ročník Akademických týdnů se bude konat ve dnech 24. července až 1. srpna v Novém Městě nad Metují. Celá akce se koná venku pod širým nebem, na louce obklopené lesy. Pouze v případě nepříznivého počasí probíhají přednášky v hale. Během programu se zde potkávají rozmanité věkové kategorie, věřící i nevěřící, svobodní a rodiny s dětmi, lidé s různými názory a obohacují se navzájem. Všechny informace naleznete zde.

Katolická charismatická konference v Brně

26. ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve dnech 8. až 12. července v Brně. Motto konference bude: „Pane, nauč nás modlit se!“ (Lk 11,1). Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a také náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby. Všechny další informace naleznete na tomto odkaze.

Středeční mše svatá v Bratřejově

Po dobu letních prázdnin bude začínat mše svatá v Bratřejově ve středu vždy v 18 hodin. Termín ostatních bohoslužeb je stejný.

Přednáška ČKA Vizovice

Ve čtvrtek 21. května pořádá od 18 hodin místní skupina ČKA v kavárně Kulturního domu ve Vizovicích přednášku Mgr. Zdeňka Pomkla s názvem "Konec 2. světové války na Vizovicku". Plakátek naleznete zde.

Zahradní slavnost

V neděli 17. května pořádá Centrum pro rodinu Vizovice v kulturním areálu v Ostratě Zahradní slavnost aneb oslavu Dne maminek a celé rodiny. Všechny další informace naleznete na tomto odkaze.

Pouť u Chladné studny

V neděli 17. května se uskuteční u Chladné studny tradiční pouť. Mši svatou v 15 hodin bude slavit P. Karel Janíček z Valašských Klobouk. Srdečně zveme všechny farníky i poutníky. Pouť se koná i za nepříznivého počasí. Plakátek naleznete na tomto místě.

Diecézní eucharistický kongres

V pátek 15. května a v sobotu 16. května se uskuteční v Olomouci DEK. Na oba dny je zajištěn autobus. V pátek bude autobus přistaven v 7:30 na ulici pod horní budovou školy a v sobotu odjede v 8 hodin z vizovického náměstí. Všechny informace o DEK naleznete zde.

Přednáška ČKA Vizovice

Ve čtvrtek 23. dubna pořádá místní skupina České křesťanské akademie od 18 hodin v kavárně Kulturního domu ve Vizovicích přednášku novináře a překladatele Libora Dvořáka s názvem „Evropa 70 let po světové válce“. Plakátek naleznete zde.

Duchovní obnova pro ženy

Obnova se uskuteční v sobotu 18. dubna ve Velkém kině ve Zlíně a povede ji s. Veronika Katarína Barátová. Téma obnovy: “V mých očích jsi drahá a vzácná“. Sestra Veronika Katarína Barátová pochází ze Slovenska, původně vystudovala VUT v Brně. Od roku 1990 je členkou Komunity Blahoslavenství, nyní žije v Dolanech u Olomouce. Teologii studovala v Olomouci a na Teresianu v Římě. Věnuje se formaci členů komunity, vede duchovní obnovy a semináře na různá témata duchovního života. Kompletní program obnovy včetně kontaktů pro přihlášení a dalších informací naleznete na tomto odkaze. Obnovu pořádá nadační fond CREDO CZ ve spolupráci s farností sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.

Přehled velikonočních bohoslužeb ve farnosti a v děkanátu Vizovice

Zde je kompletní přehled bohoslužeb v našem děkanátu o Velikonocích. Přehled o všech velikonočních bohoslužbách v naší arcidiecézi naleznete na tomto odkaze.

Přehlídka dokumentárních filmů Jeden svět 2015

Orel jednota Vizovice pořádá v rámci festivalu Jeden svět 2015 promítání dvou filmů, které se uskuteční v neděli 29. března a o dva týdny později v neděli 12. dubna v 18:30 hodin na orlovně. Pozvánku s popisem obou filmů naleznete zde. Všechny informace o festivalu pak na tomto odkaze.

Příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi

Zde naleznete rozpis příležitostí ke svátosti smíření ve farnosti Vizovice, Bratřejov a Jasenná.

Film Opři žebřík o nebe

V neděli 22. března promítá Kinokavárna ve Vizovicích v 17:00 a v 19:30 hodin dokumentární film Opři žebřík o nebe. Vstupné je 45,- Kč. Dokument o síle víry a hodnotě oběti, o tom, jak moc se člověk dokáže vydat za druhé, jak moc tím ztrácí, ale i jak mnoho tím získává, přibližuje práci slovenského kněze P. Mariána Kuffy. Všechny informace o tomto filmu naleznete zde.

Postní duchovní obnova pro mládež

V sobotu 7. března se uskuteční v tělocvičně Obecního úřadu v Pozlovicích duchovní obnova pro mládež. Obnovu povede P. Petr Souček, který působí jako farář v Polešovicích. Všechny informace včetně kontaktu pro přihlášení naleznete na plakátku.

Beseda o pouti do Svaté země

V neděli 1. března se uskuteční od 16 hodin na orlovně ve Vizovicích beseda "Pěšky do Jeruzaléma" s Ing. Vítem Sušilou. Pozvánku naleznete zde.

Interděkanátní florbalový turnaj

V sobotu 28. února se uskuteční v tělocvičně ZŠ v Kašavě Interděkanátní florbalový turnaj. Všechny informace o turnaji včetně kontaktu pro přihlášení týmů naleznete na plakátku.

Koncert ve Slušovicích

V pátek 27. února se uskuteční v kostele ve Slušovicích od 19 hodin koncert scholy CANTIAMO. Více informací naleznete zde.

Farní shromáždění

V neděli 22. února bude od 14:30 hodin na orlovně FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ. Během setkání zavzpomínáme na důležité události minulého roku a také se seznámíme s ekonomikou farnosti. Letošní rok byl vyhlášen jako Rok zasvěceného života. Tomuto tématu proto bude patřit zvláštní pozornost. Pastorační rada farnosti srdečně zve všechny farníky. Plakátek naleznete zde.

Bohoslužby o vánočních svátcích

Zde naleznete rozpis bohoslužeb celého děkanátu Vizovice.

Adventní modlitba mládeže

V sobotu 13. prosince pořádají animátoři mládeže našeho děkanátu v kostele v Želechovicích Adventní modlitbu. Všechny další informace naleznete na plakátku.

Ministrantská služba na měsíc PROSINEC

Mladší ministranti zabezpečují službu u oltáře ve všedních dnech. Zde naleznete rozpis služeb.

Církevní Silvestr v sokolovně v Želechovicích

V sobotu 29. listopadu pořádají animátoři mládeže našeho děkanátu v sokolovně v Želechovicích Církevní Silvestr v pyžamu. Začátek je ve 20 hodin, vstupné 30 Kč (pro ty v pyžamu) nebo 50 Kč (pro ty bez pyžama). Plakátek ke stažení naleznete zde.

Pouť za předčasně narozené děti

V neděli 23. listopadu se uskuteční v 15 hodin na Svatém Kopečku pouť za předčasně narozené děti. Všechny důležité informace naleznete na plakátku.

Setkání schol děkanátu Vizovice

V sobotu 22. listopadu se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele ve Slušovicích od 14 hodin setkání schol vizovického děkanátu. Setkání pořádají animátoři mládeže našeho děkanátu. Plakátek naleznete zde.

Floorball Quinta Cup 2014

V pondělí 17. listopadu se uskuteční v tělocvičně základní školy ve Vizovicích další ročník florbalového turnaje rodin. Všechny důležité informace naleznete na plakátku.

Sbírka na Charitu

Na neděli 16. listopadu vyhlásil otec arcibiskup Jan sbírku na Charitu. Při této příležitosti nám zaslal prezident Charity dopis.

Setkání schol v Lidečku

Farnost Lidečko všechny srdečně zve na 8. setkání schol, které proběhne v Lidečku v kulturním domě v sobotu 15. listopadu. Více zde.

Duchovní setkání ve Zlíně

V sobotu 15. listopadu se uskuteční v Kongresovém centru ve Zlíně celodenní duchovní obnova s P. Petrem Krenickým. Program a všechny další důležité informace naleznete zde. Na obnovu je potřeba se zaregistrovat.

Pouť hnutí Modlitby matek na Provodov

Hnutí Modlitby matek pořádá v pátek 14. listopadu pouť na Provodov. Všechny potřebné informace naleznete zde.

Pouť děkanátu Vizovice a Zlín s otcem arcibiskupem

V sobotu 8. listopadu se uskuteční na Velehradě pouť za obnovu rodin a duchovní povolání. Na tuto pouť nás zve otec arcibiskup. Na pouť je zajištěn autobus. Autobus bude odjíždět ve 14 hodin z náměstí. Cena je 100 Kč. Děti a studenti mají pouť zdarma. Zapisujte se na papír pod věží. Z tohoto důvodu nebude v tento den ve Vizovicích večerní mše svatá. Pro děti bude v průběhu pouti od 15:00 do 16:45 připraven na Velehradě v domě sv. Cyrila a Metoděje zvláštní program. Zakončen bude tak, aby se stihla mše svatá v bazilice. Děti se mohou těšit na katechezi, zpívání, tvořivé aktivity, různé hry apod. Jejich rodiče se mohou v tomto čase zúčastnit růžence a adorace v bazilice. Nejmenší děti s rodiči zde rovněž naleznou zázemí (např. k nakrmení nebo přebalení) - k dispozici bude i kuchyňka. Plakátek ke stažení je zde.

Děkanátní diskotéka pro mládež

Animátoři mládeže děkanátu Vizovice připravují na sobotu 1. listopadu ve Hvozdné další DĚKANÁTNÍ DISKOTÉKU. Všechny potřebné informace jsou na plakátku.

Koncert chrámového sboru Bratřejov

V neděli 19. října jsme zváni v 15 hodin do kostela v Bratřejově na koncert chrámového sboru, který se uskuteční u příležitosti 70 let existence tohoto hudebního uskupení. Pozvánku naleznete zde.

Večer chval

V pátek 17. října se v našem kostele uskuteční v 18:45 hodin Večer chval. Stejně jako v loňském roce tento modlitební večer povede Chválová kapela od svatých Filipa a Jakuba ze Zlína. Všichni jste srdečně zváni. Plakátek ke stažení je zde.

Pouť vdov a vdovců v Olomouci

Druhá společná pouť vdov a vdovců se ve čtvrtek 16. října, o svátku patronky vdov sv. Hedviky Slezské, uskuteční v Olomouci. Bohoslužbě v katedrále sv. Václava bude předsedat světící biskup Josef Hrdlička a pro účastníky je připraven i další program sestávající z modlitby růžence, svědectví vdov či zamyšlení o sv. Hedvice. Poutní program zahájí v 9:30 společná modlitba růžence a po ní bude v 10 hodin následovat mše svatá.  Bližší informace včetně kompletního programu jsou k dispozici na webu Centra pro rodinný život Olomouc.

Farní volejbal

Ve středu 15. října se koná v tělocvičně základní školy první volejbal nového školního roku. Začínáme ve 20 hodin a těšíme se na známé i nové tváře.

PODZIMNÍ DRAKIÁDA

Orel jednota Vizovice, oddíl Cvičení rodičů s dětmi zve všechny děti a jejich rodiče na Podzimní vycházku s pouštěním draků. Sejdeme se v úterý 14. října v 16 hodin u staré školy. V případě nepříznivého počasí se akce nekoná.

KONFERENCE HOSPITALITY ve Vizovicích

Nemocnice Milosrdných bratří ve Vizovicích ve spolupráci s milosrdnými bratry a Katolickou asociací nemocničních kaplanů v ČR připravuje na úterý 14. října odbornou konferenci pro pracovníky ve zdravotnictví na téma Péče o člověka ve zdravotnických službách. Jedná se o první konferenci tohoto druhu, kterou nemocnice pořádá. Plakátek s programem naleznete zde.

Sběr šatstva a dalšího pro potřebné

Farnost Vizovice organizuje sběr šatstva, lůžkovin, přikrývek, školních a sportovních potřeb, domácích potřeb a pracích i čistících prostředků pro pomoc v České republice i v zahraničí. Vyprané, čisté a řádně zabalené věci odevzdejte na orlovně v pondělí 29. září nebo v úterý 30. září od 15 do 17 hodin. Předem děkujeme za všechny dary.

Národní pouť ke sv. Václavu

V neděli 28. září se koná ve Staré Boleslavi NÁRODNÍ POUŤ. Všechny informace o této pouti naleznete na tomto odkaze.

Farní pouť ke SVATÉMU JANU SARKANDROVI DO OLOMOUCE

V sobotu 27. září se koná farní pouť do Olomouce. Během pouti navštívíme P. Antonína Baslera, který v naší farnosti sloužil v letech 1990-1999. Všechny další informace naleznete na plakátku.

Festival pod věží

O víkendu 19. až 21. září proběhne ve Zlíně další ročník Festivalu pod věží. Všechny potřebné informace naleznete zde.

Děkanátní volejbalový turnaj

Animátoři mládeže našeho děkanátu pořádají v sobotu 13. září na hřišti u základní školy ve Vizovicích DĚKANÁTNÍ VOLEJBALOVÝ TURNAJ. Všechny další informace naleznete na plakátku.

Přednáška ČKA Vizovice

V pátek 5. září pořádá místní skupina České křesťanské akademie od 19 hodin v kavárně Kulturního domu ve Vizovicích přednášku RNDr. Jiřího Grygara s názvem "Úspěchy a problémy teorie velkého třesku". Plakátek naleznete zde.

Rozvrh náboženství na školní rok 2014/2015

Výuka náboženství začne pro 1. a 2. ročník od pondělí 8. září. Pro ostatní ročníky začne výuka od pondělí 15. září. Rozvrh naleznete zde.

Přihláška do náboženství na školní rok 2014/2015

Přihlášku do náboženství si můžete stáhnout zde.

Orelská pouť na Svatém Hostýně

V sobotu 23. a v neděli 24. srpna se uskuteční na Svatém Hostýně tradiční Orelská pouť. Program pouti naleznete zde. Z naší farnosti se někteří poutníci vydají na pouť pěšky, jiní na kole. Podrobnosti jsou na tomto místě.

Pouť ve Vizovicích

Všichni jste srdečně zváni na oslavu patrona našeho kostela, farnosti i města sv. Vavřince, která se uskuteční v neděli 10. srpna. Slavnostní mši svatou v 15 hodin bude slavit otec arcibiskup Jan Graubner společně s P. Antonínem Baslerem a dalšími kněžími. Po jejím skončení se přesuneme na orelské hřiště, kde bude připravené občerstvení. Přijďte vytvořit společenství, kde budeme prosit o přímluvu sv. Vavřince a děkovat za dary, které nám Bůh štědře rozdává. Letos přivítáme ještě další mimořádné hosty, kdy k nám přijedou kluci z komunity Cenacolo. Tuto komunitu mnozí hmotně podporujete a také se za ni modlíte. Při setkání jim předáme další potravinovou či jinou pomoc. Plakátek naleznete zde.

Středeční mše svatá v Bratřejově

Po dobu letních prázdnin bude začínat mše svatá v Bratřejově ve středu vždy v 18 hodin. Termín ostatních bohoslužeb je stejný.

Akademický týden v Novém Městě nad Metují

24. ročník Akademických týdnů se bude konat ve dnech 25. července až 2. srpna v Novém Městě nad Metují. Celá akce se koná venku pod širým nebem, na louce obklopené lesy. Pouze v případě nepříznivého počasí probíhají přednášky v hale. Během programu se zde potkávají rozmanité věkové kategorie, věřící i nevěřící, svobodní a rodiny s dětmi, lidé s různými názory a obohacují se navzájem. Všechny informace naleznete zde.

Katolická charismatická konference v Brně

25. ročník Katolické charismatické konference se bude konat ve dnech 9. až 13. července v Brně. Motto konference bude: „Pane, nauč nás modlit se!“ (Lk 11,1). Hlavní program proběhne v moderním pavilónu F na brněnském výstavišti BVV. Záštitu nad konferencí převzal brněnský biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle a také náměstek hejtmana Stanislav Juránek. Program konference tvoří přednášky, adorace, neformální setkání, společná modlitba a bohoslužby. Všechny další informace naleznete na tomto odkaze.

Letní farní tábor pro děti

Zveme všechny děti na letní farní tábor, který se uskuteční od 26. července do 2. srpna na Orlím hnízdě ve Pstruží. Pozvánku naleznete zde. Přihlášku si můžete vzít pod věží kostela nebo si ji vytisknout.

Poslechový večer pořádaný ČKA Vizovice

V úterý 10. června pořádá od 19 hodin místní skupina ČKA v modlitebně farního sboru ČCE ve Vizovicích poslechový večer Mgr. Karla Plocka s názvem: "Známé a zapomenuté osobnosti českých hudebních dějin z pohledu vydavatele a interpreta Mgr. Karla Plocka". Plakátek naleznete zde.

Přednáška na orlovně

Křesťanský sbor Vizovice Vás srdečně zve k setkání na téma ČESKÁ MISIE V TANZÁNII, kterého se ujali Mirjam a Pavel Baldínských. Setkání se uskuteční v pátek 6. června od 18:30 hodin v Orlovně ve Vizovicích. Vstup je volný. Plakátek naleznete zde.

Zahradní slavnost

V neděli 25. května (původní termín byl pro nepřízeň počasí zrušen) pořádá Centrum pro rodinu Vizovice v kulturním areálu v Ostratě Zahradní slavnost aneb oslavu Dne maminek a celé rodiny. Všechny další informace naleznete na plakátku.

Noc kostelů 2014

V pátek 23. května se bude konat mezinárodní akce Noc kostelů. Do této akce se zapojil také náš kostel. Program v kostele sv. Vavřince a na dalších nejbližších místech naleznete zde. Všechny informace o této akci lze nalézt na tomto odkaze.

Pouť u Chladné studny

V neděli 18. května se uskuteční u Chladné studny tradiční pouť. Mši svatou v 15 hodin bude slavit P. Krzysztof Klat z Horní Lhoty. Srdečně zveme všechny farníky i poutníky. Pouť se koná i za nepříznivého počasí. Plakátek naleznete zde.

Přednáška ČKA Vizovice

Ve čtvrtek 15. května pořádá od 18:00 hodin místní skupina ČKA v kavárně Kulturního domu ve Vizovicích přednášku Prof. PhDr. Miloslava Pojsla s názvem "Počátky křesťanství na Moravě". Plakátek naleznete zde.

Mše svatá v neděli 11. května v Jasenné

V neděli 11. května bude v Jasenné mše svatá mimořádně až v 10:30 hodin. V Bratřejově a ve Vizovicích bude v tradičním čase.

Diecézní pouť v Olomouci

V sobotu 10. května se koná v olomoucké katedrále diecézní pouť k hrobu sv. Jana Sarkandra. Slavnostní mše svatá začne v 10:00 hodin. Pozvánku naleznete zde.

Mše svatá v neděli 27. dubna v Bratřejově

V neděli 27. dubna bude v Bratřejově mše svatá mimořádně již v 9:00 hodin. V 11:00 hodin bude poutní mše svatá v kostele sv. Jiří v Pozděchově.

Velikonoční ples děkanátu Vizovice

Animátoři mládeže zvou všechny farníky na děkanátní velikonoční ples, který se uskuteční v sobotu 26. dubna od 19:00 hodin na Sokolovně ve Vizovicích. K tanci a poslechu zahraje skupina TÖP. Vstupenky je možné zakoupit u Gabriely Frankové. Cena vstupenky s večeří je 180 Kč. Zde je plakátek ke stažení.

Přehled velikonočních bohoslužeb ve farnosti a v děkanátu Vizovice

Zde je kompletní přehled bohoslužeb v našem děkanátu o Velikonocích. Přehled o všech velikonočních bohoslužbách v naší arcidiecézi naleznete na tomto odkaze.

Přednáška Moravskoslezské křesťanské akademie Zlín

MSKA Zlín pořádá v úterý 15. dubna v sále klášterní budovy Regina ve Zlíně od 18:30 hodin přednášku Ing. Vladimíra Výlety s názvem "Život běžného Inda je pro Evropana nepředstavitelný". Plakátek naleznete zde.

Světový den mládeže

Neděle 13. dubna je Světovým dnem mládeže. Z tohoto důvodu bude mše svatá kytarová, tedy doprovázena naší scholou.

Děkanátní setkání mládeže

V sobotu 12. dubna se uskuteční v kostele ve Vizovicích děkanátní setkání mládeže děkanátu Vizovice a Zlín. Zahájení je v 8:30 a předpokládaný konec v 16:00 hodin. Můžete se těšit na katechezi otce arcibiskupa, mši svatou, zajímavé přednášky a hlavně na společný den mezi mladými. Více informací na plakátku. Pro mládež je vypraven zvláštní autobus - zde je jeho jízdní řád.

Moravské pašije

V pátek 11. dubna se budou konat od 19:30 hodin v divadle ve Hvozdné Moravské pašije. Představení odehraje divadlo jednoho herce - Teátr Víti Mrčíka. Víťa Marčík přijíždí s pašijemi, které ztvárnil svým osobitým způsobem – lidovou formou, jako vypravěč a loutkář. Vážné téma hraje komediant, který u všeho byl, vše viděl a díky jeho vyprávění budete i vy vtaženi do tohoto příběhu. Místa si můžete rezervovat na tomto odkaze.

Přednáška ČKA Vizovice

Ve středu 9. dubna pořádá od 18:30 hodin místní skupina ČKA na orlovně ve Vizovicích přednášku MUDr. Marie Svatošové s názvem: "O hospicích, knížkách i umění stárnout." Plakátek naleznete zde.

Postní duchovní obnova pro dospělé

V sobotu 5. dubna se uskuteční na orlovně ve Vizovicích duchovní obnova pro dospělé. Obnovu povede P. Bedřich Horák z farnosti Horní Moštěnice. Program naleznete zde.

Přehlídka dokumentárních filmů Jeden svět 2014

Orel jednota Vizovice pořádá v rámci festivalu Jeden svět 2014 promítání dvou filmů, které se uskuteční v neděli 30. března a o týden později v neděli 6. dubna v 18:30 hodin na orlovně. Pozvánku s popisem obou filmů naleznete zde. Všechny informace o festivalu pak na tomto odkaze.

Přednáška o Bělorusku

Ve středu 26. března pořádá Orel Vizovice na orlovně v 18:00 hodin přednášku pana PhDr. Josefa Paly, při které se podělí o své zážitky z cesty do Běloruska. Pozvánku naleznete na tomto místě.

Slavnost v Napajedlích

V úterý 25. března jsme zváni na slavnost do Napajedel. Zvláštní autobus bude odjíždět v 16:00 hodin z náměstí. Cena 50,- Kč. Zapisujte se na papír pod věží kostela. V našem kostele v tento den mše svatá nebude. Pozvánku naleznete zde.

Oslava výročí ve Štípě

V neděli 23. března proběhne ve Štípě oslava významného výročí 400 let od úmrtí Lukrecie Nekešové, zakladatelky kostela Narození Panny Marie ve Štípě. Mši svatou bude slavit otec biskup Josef Hrdlička. Další podrobnosti jsou na plakátku.

Pouť v Lukově

Římskokatolická farnost Lukov všechny zve na slavnostní poutní mši svatou, kterou bude v sobotu 22. března slavit generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík. Odpoledne bude v kostele koncert. Všechny informace naleznete na pozvánce.

Postní duchovní obnova pro manžele

Centrum pro rodinu Zlín pořádá v sobotu 22. března duchovní obnovu pro manžele. Všechny informace naleznete na tomto odkaze.

Interděkanátní florbalový turnaj

V sobotu 22. března se uskuteční v tělocvičně ZŠ v Kašavě Interděkanátní florbalový turnaj. Všechny informace o turnaji včetně kontaktu pro přihlášení týmů naleznete na plakátku.

Postní duchovní obnova pro mládež

V sobotu 15. března se uskuteční na orlovně ve Vizovicích duchovní obnova pro mládež. Obnovu povede P. Jan Larisch, který několik let působil jako spirituál na církevním gymnáziu v Ostravě. Všechny informace včetně kontaktu pro přihlášení naleznete na plakátku.

Film Poslední vrchol

V neděli 9. března promítá Kinokavárna ve Vizovicích v 17:00 a v 19:30 hodin dokumentární film Poslední vrchol. Vstupné je 50,- Kč. Pablo, kněz, věděl, že zemře mladý, a přál si, aby to bylo v horách. Odevzdal svůj život Bohu a Bůh přijal jeho nabídku. Pablo byl znám a milován mnoha lidmi, kteří o tom svědčí po jeho smrti. La Última Cima ukazuje, jak hlubokou stopu může zanechat dobrý kněz v lidech, se kterými se potkává, a vyvolává v divákovi neodbytnou otázku: "Mohl bych tak žít i já?". Všechny informace o tomto filmu naleznete zde.

Prázdninový den

Srdečně zveme všechny děti na Prázdninový den, který se uskuteční v úterý 4. března na orlovně. Přijďte společně prožít den plný her a soutěžení s mnoha kamarády. Podrobné informace jsou na nástěnce pod věží. Prosíme děti, aby se zapisovaly na papír na stolku pod věží.

Film Poslední vrchol

V neděli 23. února promítá Velké kino ve Zlíně v 17:00 a v 19:30 hodin dokumentární film Poslední vrchol. Vstupné je 99,- Kč. Pablo, kněz, věděl, že zemře mladý, a přál si, aby to bylo v horách. Odevzdal svůj život Bohu a Bůh přijal jeho nabídku. Pablo byl znám a milován mnoha lidmi, kteří o tom svědčí po jeho smrti. La Última Cima ukazuje, jak hlubokou stopu může zanechat dobrý kněz v lidech, se kterými se potkává, a vyvolává v divákovi neodbytnou otázku: "Mohl bych tak žít i já?" Film bude promítán v neděli 9. března v 17:00 hodin také v kině ve Vizovicích. Pozvánku naleznete zde.

Farní shromáždění

V neděli 23. února bude od 14:30 hodin na orlovně FARNÍ SHROMÁŽDĚNÍ. Během setkání zavzpomínáme na důležité události minulého roku a také se seznámíme s ekonomikou farnosti. Letošní rok byl vyhlášen jako Rok rodiny. Tomuto tématu proto bude patřit zvláštní pozornost. Pastorační rada farnosti srdečně zve všechny farníky - bez rozdílu věku, a zvlášť adresuje pozvání manželům, kteří si v naší farnosti udělili svátost manželství. Plakátek naleznete zde.

Dětský karneval

Orel jednota Vizovice zve všechny malé i velké na DĚTSKÝ KARNEVAL,který se uskuteční v sobotu 22. února od 15:00 hodin na orlovně ve Vizovicích. Těšit se můžete na tanec, hry, zábavu a hlavně kamarády. Dary do dětské tomboly můžete odevzdat do 20. února Alžbětě Doležalové.

Oslava Světového dne nemocných v Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích

Ve středu 12. února oslaví pacienti, zaměstnanci i přátelé zdejší nemocnice Světový den nemocných. Ve 14:00 hodin bude slavit biskupský delegát pro pastoraci nemocných a prezident Arcidiecézní charity Olomouc P. Bohumír Vitásek mši svatou v nemocniční kapli. Po ní bude v refektáři přednáška paní PhDr. et Mgr. Marty Hošťálkové, ThD. na téma klinická pastorační péče. Pozvánku naleznete zde.

Přednáška o Svaté zemi

Ve středu 5. února se uskuteční na Orlovně ve Vizovicích od 18:00 hodin přednáška MUDr. Zdislavy Tělupilové o Svaté zemi. Pozvánku naleznete zde.

Hromniční pouť matek ve Šternberku

V sobotu 1. února se uskuteční ve Šternberku tradiční pouť matek. Na tuto pouť bude vypraven z našeho děkanátu autobus. Bude odjíždět z Vizovic v 6:50 hodin (náměstí). Cena za autobus je 200 Kč, dále se platí 50 Kč jako registrační poplatek. Předpokládaný návrat zpět je v 17:00 hodin. Všechny další informace naleznete zde. Informace o dalších aktivitách ve farnosti Šternberk naleznete na jejich webu.

Koncert ve Vsetíně

Na neděli 26. ledna připravuje smíšený pěvecký sbor Moraviachor ve spolupráci s Diakonií Vsetín koncert duchovní hudby. Pod vedením dirigenta Josefa Surovíka tak posluchači uslyší skladby domácích i zahraničních autorů. Pozvánku naleznete na tomto odkaze.

Koncert skupiny Adorare

V neděli 26. ledna se uskuteční v 15:00 hodin v Kulturním domě v Dolní Lhotě koncert skupiny Adorare. Pozvánku naleznete zde. Všechny informace o skupině Adorare jsou na jejich webu.

Koncert skupiny Paprsky

V sobotu 18. ledna se uskuteční v 18:00 hodin v kostele v Trnavě u Zlína koncert skupiny Paprsky. Druhý koncert této skupiny se uskuteční v neděli 19. ledna v 15:00 hodin v kostele ve Slušovicích. Pozvánku naleznete zde. Všechny informace o skupině Paprsky jsou na jejich webu.

Manželské večery

Letošní rok byl vyhlášen jako Rok rodiny. A právě o to je radostnější, že se v naší farnosti budou poprvé konat Manželské večery. Jedná se o kurz, který je určen pro všechny manželské páry, které chtějí znovuobjevit krásu manželství a zamyslet se nad jeho hodnotou. Není podstatné, jak dlouho Vaše manželství trvá, ani to, jestli zrovna prožíváte problematické období nebo žádné potíže nemáte a těšíte se z pěkného manželství. Kurz je určen všem, kdo chtějí na svém vztahu pracovat. První setkání se uskuteční ve středu 22. ledna večer. Všechny další informace naleznete zde nebo ve složce "Centrum pro rodinu".

Setkání sborů v Bratřejově

V neděli 12. ledna se koná v kostele v Bratřejově od 15:00 hodin tradiční setkání chrámových sborů z Bratřejova, Študlova a Vizovic. Pozvánka je zde.

Duchovní obnova ve Zlíně

V sobotu 11. ledna se uskuteční ve Zlíně celodenní duchovní obnova s otcem Mariánem Kuffou. Více informací naleznete zde. Plakátek ke stažení je na tomto místě.

Farní Silvestr

Společenství mládeže a manželů srdečně zve všechny 31. prosince na orlovnu na zábavný večer, při kterém se rozloučíme se starým kalendářním rokem a přivítáme rok nový. Začátek je v 19:30 hodin. Pozvánka na tuto událost je na tomto místě.

Turnaj ve stolním tenise

V sobotu 28. prosince pořádá Orel jednota Vizovice na orlovně turnaj ve stolním tenise. Zde je plakátek se všemi informacemi.

Koncert Vizovského Juráše

Ve čtvrtek 26. prosince se uskuteční v kostele sv. Vavřince od 15:00 hodin vánoční koncert Vizovského Juráše. Přijďte si zpříjemnit vánoční svátky. Zde je pozvánka.

Bohoslužby o vánočních svátcích

Zde naleznete rozpis bohoslužeb celého děkanátu Vizovice.

Adventní koncert v Želechovicích

Ve středu 18. prosince se uskuteční v kostele sv. apoštolů Petra a Pavla v 18:00 hodin koncert dětského pěveckého sboru Motýli Šumperk. Plakátek naleznete zde.

Adventní zastavení s hudbou a zpěvem

V neděli 15. prosince se v 15:00 hodin uskuteční v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích Adventní zastavení s hudbou a zpěvem. V programu zahrají a zazpívají děti z místní základní umělecké školy. Plakátek naleznete zde.

Adventní modlitba mládeže

V sobotu 7. prosince pořádají animátoři mládeže našeho děkanátu v kostele v Želechovicích Adventní modlitbu. Všechny další informace naleznete na plakátku.

Den otevřených dveří na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži

Již tradičně zve Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži zájemce o studium i všechny, které zajímá život na církevním gymnáziu na den otevřených dveří. V tomto roce to bude v sobotu 7. prosince dopoledne od 9 do 12 hodin. V rámci dne otevřených dveří budou návštěvníkům k dispozici učitelé jednotlivých předmětů, vychovatelé domova mládeže i školní kaplan. Budete si moci prohlédnout prostory školy, odborné učebny, knihovnu, školní klub, domov mládeže i obě školní kaple. Svou prezentaci bude mít i studentský parlament. Zajímavosti z fyziky, chemie a biologie Vám představí studenti v laboratořích těchto předmětů. Vše o této škole můžete nalézt na tomto odkaze.

Adventní duchovní obnova v Břežanech u Znojma

Od pátku 6. prosince do neděle 8. prosince se uskuteční v Břežanech u Znojma duchovní obnova. Všechny další informace naleznete zde.

Výstava betlémů v Loučce

Od pátku 6. prosince do neděle 8. prosince se uskuteční v Loučce 2. ročník výstavy betlémů. K vidění bude více jak 50 betlémů různých velikostí a tvarů, mechanické i osvětlené a v expozici bude také nejmenší betlém, který je zapsán jako rekordman ČR, v lískovém oříšku. Otevírací dobu výstavy naleznete na plakátku.

Návštěva sv. Mikuláše

V pátek 6. prosince na závěr mše svaté, která začíná v 17:30 hodin, navštíví náš kostel sv. Mikuláš. Všem hodným dětem jistě rád rozdá nějaké dárky. Proto zveme na tuto mši svatou všechny hodné děti i jejich rodiče!

Církevní Silvestr na orlovně ve Vizovicích

V sobotu 30. listopadu pořádají animátoři mládeže našeho děkanátu na orlovně ve Vizovicích Církevní Silvestr. Začátek je v 19:00 hodin, vstupné 40 Kč. Plakátek ke stažení naleznete zde.

Výstava betlémů ve Hvozdné

Od pátku 29. listopadu do neděle 1. prosince se uskuteční v divadle ve Hvozdné již 10. ročník výstavy betlémů. K vidění budou betlémy všech velikostí, tvarů, barev, materiálů, techniky, vůní i chuti. Nebudou chybět ukázky řemesel, výrobky chráněných dílen, adventní a vánoční dekorace v aktuálním trendu a samozřejmě něco dobrého do bříška. Mezi betlémy je letos vystavován i náš vizovický betlém. Otevírací dobu výstavy naleznete na plakátku.

Setkání schol děkanátu Vizovice

V sobotu 23. listopadu se uskuteční v kostele sv. Jana Křtitele ve Slušovicích od 14:00 hodin setkání schol vizovického děkanátu. Setkání pořádají animátoři mládeže našeho děkanátu. Plakátek naleznete zde.

Den arcidiecéze

Jako ukončení celosvětového Roku víry a zároveň vrchol letošní připomínky 950. výročí obnovení zdejšího biskupství se bude v Olomouci v sobotu 23. listopadu slavit "Den arcidiecéze“. Celodenní program poskytne věřícím bohatou nabídku duchovních i kulturních akcí a své dveře jim otevře také řada kostelů a dalších budov. Kompletní program oslav naleznete na tomto odkaze. Na tuto mimořádnou slavnost je vypraven z našeho děkanátu autobus, který vyjede v 7:15 hodin z vizovického náměstí.

Divadelní představení ZACHEUS

Dům kultury Vizovice Vás srdečně zve v neděli 17. listopadu v 15 hodin na divadelní představení ZACHEUS. Komedii na motivy biblického příběhu uvede Divadelní společnost DEBŘA v režii Viléma Kolaříka st. Vstupné 60,- Kč, předprodej v papírnictví Pavelka a Informačním centru DK 50,-Kč.

Koncert a žehnání třetího CD skupiny ADORARE

V neděli 17. listopadu se uskuteční ve 14 hodin ve Valašských Kloboukách koncert skupiny Adorare, při kterém bude požehnáno nové již třetí CD této skupiny. Pozvánku naleznete zde.

Pouť smíření

Pouť se uskuteční v sobotu 16. listopadu v Praze a pořádá ji organizace Česká republika pro Ježíše, o.s. Každý krok, který na této pouti bude vykonán, bude smírnou obětí a zadostiučiněním za hříchy spáchané v naší zemi. Touto poutí budeme prosit milosrdného Boha o slitování nad námi, našimi bližními a celým Českým národem. Zde naleznete všechny informace.

Koncert v kostele sv. Mořice v Olomouci

Jedinečný benefiční koncert na podporu Stojanova gymnázia na Velehradě se letos uskuteční v pátek 8. listopadu v kostele Sv. Mořice v Olomouci v 19 hodin. Každý rok pořádají přátele z Itálie „Amici di Velehrad“ benefiční koncert na podporu Stojanova gymnázia. V loni se na tomto benefičním koncertu vybralo bezmála 50.000,- Kč. Vstupenky lze zakoupit na vrátnici arcibiskupství olomouckého. Pozvánku na koncert naleznete zde.

Prázdninový den na orlovně

Zveme všechny děti od 6 let na orlovnu na Prázdninový den, který se bude konat v úterý 29. října od 9:00 do 14:30 hodin. Budou připraveny hry, soutěže i zpívání. Všechny další informace najdete na plakátku. Zájemci se musí zapsat na připravený papír pod věží kostela.

Koncert v Lidečku

Přijměte srdečně pozvání na koncert bohoslovce Filipa Many, rodáka z Poteče u Val. Klobouk, který se uskuteční v neděli 27. října od 14:30 hodin v kostele v Lidečku. Plakátek se všemi dalšími informacemi naleznete zde.

Dušičková pouť na Provodově

Dušičková pouť na Provodově na ukončení poutní sezony se uskuteční v neděli 27. října v 15:30 hodin. Po mši svaté se půjde světelným průvodem na hřbitov. Plakátek naleznete zde.

Setkání lektorů v Olomouci

Přijměte srdečné pozvání na další setkání lektorů Božího slova v Olomouci, které se uskuteční v sobotu 26. října. Program setkání naleznete zde. Program setkání má být povzbuzením a inspirací pro všechny, kteří mají snahu zkvalitnit a oživit lektorskou službu ve svých farnostech. Prosím všechny zájemce, kteří se budou chtít do Olomouce vypravit, ať se mi nahlásí do 22. října, abych měla přibližnou představu kolik se nás tu sejde. MgA. Martina Pavlíková - pastorační asistentka Arcibiskupství olomouckého

Koncert v Jasenné

Všichni jste srdečně zváni na koncert židovské hudby v podání souboru Noach, který bude v neděli 13. října v 15 hodin v Jasenné v evangelickém sboru. Plakátek naleznete zde.

Koncert na Vsetíně

Všichni jste zváni na jedinečný koncert Matta Redmana a Martina Smithe (ex-Delirious?), který se uskuteční v rámci jejich společného evropského turné ve středu 9. října od 19 hodin v sále Domu kultury na Vsetíně. Jedinečnost spočívá v příležitosti slyšet hudbu světové kvality a společně chválit Pána Boha s hudebníky, kteří jsou známí svou vášní pro Ježíše Krista a pro uctívání. Všechny další informace naleznete zde.

Pouť vdov a vdovců na Svatém Hostýně

V sobotu 5. října se uskuteční na Svatém Hostýně první společná pouť vdov a vdovců. Kompletní program a další informace naleznete zde.

Národní pouť ke sv. Václavu

V sobotu 28. září se koná ve Staré Boleslavi NÁRODNÍ POUŤ. Všechny informace o této pouti naleznete na tomto odkaze.

Festival pod věží

O víkendu 27. až 29. září proběhne ve Zlíně další ročník Festivalu pod věží. Všechny potřebné informace naleznete zde.

Přednáška ČKA Vizovice

V pátek 27. září pořádá od 17 hodin místní skupina ČKA v kavárně Kulturního domu ve Vizovicích přednášku Luďka Eliáše s názvem: "Může se opakovat Holocaust?" Plakátek naleznete zde.

Den otevřených dveří v Nemocnici Milosrdných bratří ve Vizovicích

Ve čtvrtek 26. září se otevřou brány NMB ve Vizovicích pro všechny, kteří chtějí nahlédnout do prostor, které nejsou obyčejně pacientům ani návštěvníkům dostupné. Všechny informace o této akci, která začne ve 13 hodin, naleznete zde.

Farní pouť ke SVATÉMU ANTONÍČKOVI U BLATNICE

V sobotu 21. září se koná farní pouť ke Svatému Antoníčkovi u Blatnice. Během pouti navštívíme P. Norberta Nawratha, který v naší farnosti sloužil v letech 1996-1998. Všechny další informace naleznete zde.

Záznam biřmování 18.11.2012 na internetu

Videonahrávku z udílení svátosti biřmování v naší farnosti lze nalézt na internetu na tomto odkaze.

Dokument na DVD o životě Mons. Jana Kutáče

Přibližně 1/2 roku před úmrtím Mons. Jana Kutáče vznil asi 20 minut dlouhý dokument o jeho životě. Tento dokument je možné si objednat na adrese favizovice@ado.cz nebo na mobilu 604980955. Stojí 180 Kč. V případě zasílání poštou + náklady na poštovné.

Záznam z rozloučení s Mons. Janem Kutáčem v kostele ve Vizov